7H


Nu är vi nästan igenom första trapphuset, de sista etapperna startar v.2 och beräknas vara klara till v.10. Arbetena i trapphus 30 startar under v.4. Samtliga lägenheter ska preliminärt vara klara under sep/okt- 2018