7H


På uppdrag av TEOGE byter vi just nu entre´partier och renoverar lägenheter. Arbetena beräknas vara färdiga under februari