7H


Stambytet i lägenheterna blev färdigställt under hösten 2017. Nu kvarstår en del arbeten i källaren där samtliga rör snart är bytta. Vi tackar brf Blå Tornet för ett mycket gott sammarbete