7H

Brim

Brim är Nordens enda försäkringsmäkleri som är specialiserat på försäkringslösningar för byggsektorn. Brim har under åren utvecklat nya försäkringar och placerat dessa på såväl den svenska som den utländska försäkringsmarknaden.

Hos Brim tecknar företaget samtliga försäkringar (Företags-, Fullgörande- och Motorfordonsförsäkringar) genom en och samma kontaktperson. Resultatet är en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick över samtliga skadeförsäkringar. Brim granskar entreprenadkontrakt och tillhörande af-delar i samband med anbudsgivning, kontraktsskrivning och vid tecknande av fullgörandeförsäkringar.

Olika typer av avvikelser från bl.a. branschöverenskommelser (som ofta inte är genomtänkta eller avsiktliga) upptäcks av Brim och kostnadsbedöms eller förhindras med väsentliga besparingar som följd. Brim biträder också företaget i samband med inträffade försäkringsskador gentemot försäkringsgivaren.

 

Läs mer på www.brim.se